0%
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
Cancel
मास्क जैसा भी है माँ ने बनाया है..

गरीब हुं साहब गैर - जिम्मेदार नहीं --
This post will no longer show to you. Undo
Cancel
आमचा मी राहत असलेला पडका वाडा--

भिंतीवर पिंपळांचे मोठे झाड आहे --

नुकतीच पानगळ होऊन नवीन ---

हिरवीगार पाने बहरली आहेत --

भिंतीच्या कडेला झाडाखाली --

भारतीय बैठक म्हणजेच--

गाद्या आणि तक्के --

मांडलेत दिवसा --

मस्त -गारेगार --

नी -माठातले --

चविष्ट पाणी --