0%
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
Cancel
इथ गप्पा वर गप्पा मारनारे लोक तेच आहेत...

ज्यांचा पगार झाला की बायका सर्व पैसे काढुन घेतात..
This post will no longer show to you. Undo
Cancel
मला तर नाही मिळाली कधी कर्जमाफी..
शेतकऱ्याचं नाव अमित व रितेश देशमुख ..
कर्ज-4 करोड 70 लाख 64 हजार 195 रुपये..
कर्ज माफी करा.............. पण खऱ्या शेतकऱ्याची...
शेतकऱ्यांला गरज आहे तर शेतमालाला हमी भावाची....
This post will no longer show to you. Undo
Cancel
विठुराया सुट्टीवर..

एक महिना देवाचा ..

पत्ता मुक्काम पोस्ट विष्णूपद...
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo