This post will no longer show to you. Undo
2017-02-19T04:44:52+00:00 -
Cancel
"कोणाचा जन्म कोणाला
काय देऊन गेला.......काय देण घेण नाही!!!
फ़क्त *शिवरायांचा* जन्म
आम्हाला 'स्वराज्य' देऊन
गेला....!!!
🚩🚩जय शिवराय🚩🚩
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
This post will no longer show to you. Undo
2017-02-19T04:43:04+00:00 -
Cancel
"आता लावा घरी पणती
कारण_आली_आहे_शिवजयंती"
"काढा रांगोळी दारी आता
येणार माझ्या राजाची_स्वारी"
लावा भगवा_चंद्र_कपाळी_आली हिंदूंची_दिवाळी .
जय शिवराय...