marathi prem kavita

 

1

तु माझाशी भांडताना मला खूप आवडतेस 

पण न बोललेली अजिबात नाही

2

प्रेम म्हणजे बोल ना  प्रेम म्हणजे काय बोलू

प्रेम म्हणजे माहीत नाही प्रेम म्हणजे समजत नाही

Marathi love status for girlfriend

Related Blogs

Marathi blogs

Posted By : Abhijeet Hajare on Jun 16 , 18 10:29 AM