This post will no longer show to you. Undo
Cancel
दरवर्षी रावण उभा राहतोय गड्या ..
पण आमचं राम मंदिर उभं राहत नाही ..
रावणाला तर फक्त दहा चेहरे होते. पण आज ...
समाजात गुन्हेगारांच्या रूपात रावणाचे अनेक चेहरे आढळतात