This post will no longer show to you. Undo
Cancel
चीनमधे कोरोनो व्हाइरसच्या प्रादुर्भवानंतर---
हस्तांदोलन बंद फक्त नमस्ते__--नमस्कार---
मृत्युनंतर दफन विधी नाही सरळ अग्निसंस्कारच---
मांसाहार बंद केवळ शाकाहार म्हणूनच मी सांगतो---
हिंदु धर्म ही केवळ जात नसून मानवी जीवन सुखकर --
-------------------------------करण्याचा प्रशस्त मार्ग आहे--