This post will no longer show to you. Undo
Cancel
मोबाईल कुठे पडू देऊ नका----

जर स्क्रीन गेली तर १४ एप्रिलपर्यंत--

एक दुकान उघडं सापडायचं नाही. ---

विशेषतः -प्रेमी युगुलांनी काळजी घ्या.--

नंबर दोन असले तरी-- फोन एकच आहे-मोबाईल कुठे पडू देऊ नका----

जर स्क्रीन गेली तर १४ एप्रिलपर्यंत--

एक दुकान उघडं सापडायचं नाही. ---

विशेषतः -प्रेमी युगुलांनी काळजी घ्या.--

नंबर दोन असले तरी-- फोन एकच आहे-