This post will no longer show to you. Undo
Cancel
आपल्या सर्वांना A B C D तर येते....
पण या abcdत देवीची नावे दडली आहे..
हे फारच कमी लोकांना माहीत आहे आज ..
नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने देवीची नावे जाणुन घेवु ..


ooooO
( 🌼 ) Ooooo
( ( 🌼 )
) ) /
︶ ( /


A=अम्बे. 👣
B=भवानी 👣
C=चामुंडा 👣
D=दुर्गा 👣
E=एकरूपी 👣
F=फरसाधारणी 👣
G=गायत्री 👣
H=हिंगलाज 👣
...
Read More