About Jawahar B
  • 2020-06-13T08:50:46+00:00
  • From Pune, Maharashtra, India
  • Male
  • 11, June
  • Bio ....
   आपल्या आयुष्यात काही ठीक होत नाहिये, असं वाटतं आपल्याला ...?
   ✋थांबा...
   😌एक दीर्घ श्वास घ्या...
   😇आणि पुढे वाचा...
   ⏱ऑस्ट्रेलिया भारतापेक्षा चार तासांनी पुढे आहे...
   पण याचा अर्थ भारत मागे आहे असा होत नाही...
   🎓कोणी २२व्या वर्षीच पदवी मिळवितो...
   पण त्यांना चांगला जॉब मिळण्यासाठी काही वर्षे वाट पहावी लागते...
   👑कोणी २५व्या वर्षी CEO बनतं आणि ५०व्या वर्षी जग सोडून जातो ...
   तर कोणी ५०व्या वर्षी CEO बनून ९० वर्षे आनंदाने जगतो...
   🤝कोणी अजूनही अविवाहित आहे,
   तर कोणी कुटुंबात रममाण झालेत...
   ...
   Read More
About
 • 2020-06-13T08:50:46+00:00
 • From Pune, Maharashtra, India
 • Male
 • 11, June
 • Bio ....
  आपल्या आयुष्यात काही ठीक होत नाहिये, असं वाटतं आपल्याला ...?
  ✋थांबा...
  😌एक दीर्घ श्वास घ्या...
  😇आणि पुढे वाचा...
  ⏱ऑस्ट्रेलिया भारतापेक्षा चार तासांनी पुढे आहे...
  पण याचा अर्थ भारत मागे आहे असा होत नाही...
  🎓कोणी २२व्या वर्षीच पदवी मिळवितो...
  पण त्यांना चांगला जॉब मिळण्यासाठी काही वर्षे वाट पहावी लागते...
  👑कोणी २५व्या वर्षी CEO बनतं आणि ५०व्या वर्षी जग सोडून जातो ...
  तर कोणी ५०व्या वर्षी CEO बनून ९० वर्षे आनंदाने जगतो...
  🤝कोणी अजूनही अविवाहित आहे,
  तर कोणी कुटुंबात रममाण झालेत...
  ...
  Read More
More