0%
This post will no longer show to you. Undo
2017-07-23T03:12:23+00:00 -
Cancel
तिरंगा

स्वातंत्र्य दिनाला तिरंगा
डौलाने फडफडत होता
त्याला बघून एक बालक
ढसाढसा रडत होता

तिरंग्यातिल हिरवा रंग
जेव्हा त्याच्या नजरेपुढे आला
म्हणे अशाच हिरव्या शेतासाठी
माझा आबा फाशी घेऊन मेला

केशरी रंगाकडे ते लेकरू
केविलवाणं पाहत होत
म्हणे माझ्या शहिद बापाचं रक्त
असच तर वाहत होत

जेव्हा त्याची नजर
गेली पांढऱ्या रंगावर
म्हणे असेच कपडे असतात हल्ली माझ्या विधवा आईच्या अंगावर

झेंड्याच्या दांड्यात त्याला
दिसली थकलेल्या आजीची काठी
तेव्हा तो गुरूजींना म्हणाला
गुरूजी स्वातंत्र्य तर ...
Read More
This post will no longer show to you. Undo
2017-07-23T02:47:41+00:00 -
Cancel
सुप्रभात
This post will no longer show to you. Undo
2017-06-12T02:08:46+00:00 -
Cancel
सुप्रभात
This post will no longer show to you. Undo
2017-03-23T07:27:02+00:00 -
Cancel
namaskar
This post will no longer show to you. Undo
2017-03-16T10:20:41+00:00 -
Cancel
नमस्कार👏
This post will no longer show to you. Undo
शैलेश मानकर changed profile picture
2017-03-13T11:06:54+00:00 -
Cancel
This post will no longer show to you. Undo
2017-03-13T11:02:37+00:00 -
Cancel
रंगपंचमीच्या सर्वांना खुप खुप शुभेच्छा...
This post will no longer show to you. Undo
शैलेश मानकर changed profile cover
2017-02-26T09:28:25+00:00 -
Cancel
This post will no longer show to you. Undo
शैलेश मानकर changed profile picture
2017-02-26T09:25:56+00:00 -
Cancel