This post will no longer show to you. Undo
2018-11-13T14:36:42+00:00 -
Cancel
Hi
This post will no longer show to you. Undo
2018-08-18T07:23:50+00:00 -
Cancel
Good morning
This post will no longer show to you. Undo
2018-07-09T20:07:36+00:00 -
Cancel
Hi
This post will no longer show to you. Undo
2018-01-28T07:46:13+00:00 -
Cancel
Gm
This post will no longer show to you. Undo
2017-12-26T15:48:04+00:00 -
Cancel
Hi
This post will no longer show to you. Undo
2017-11-14T05:44:45+00:00 -
Cancel
Hi
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-22T01:21:36+00:00 -
Cancel
*"If you are depressed you are living in the past. If you are anxious you are living in the future. If you are at peace you are living in the present."-Lao Tzu*
*🙏🏻Good Morning🙏🏻*

*💐भरोसा जेवढा मोठा असतो*
*धोका त्याच्याही पेक्षा मोठा* *असतो.*
*फुल कितीही सुंदर असू द्या*
*कौतुक त्याच्या सुगंधाचे होते.*
*माणूस कितीही मोठा झाला तरी*
*कौतुक त्याच्या गुणाचे,विश्वासाचे होते.*
*आपण किती ही मोठे व्हा पण*
*"विश्वासास पात्र रहा."*

*🙏🏻सुप्रभात🙏🏻*
This post will no longer show to you. Undo
2017-07-17T03:04:51+00:00 -
Cancel
*🌷Sometimes things*
*that hurt you most,*
*teach you the greatest*
*lessons in life*
*🙏🏻Good Morning🙏🏻*

🌷पैर में से काटा निकल
जाए तो चलने में मजा
आ जाता है, और
मन में से *अहकांर* निकल
जाए तो जीवन में
मजा आ जाता है
*🙏🏻सुप्रभात🙏🏻*
This post will no longer show to you. Undo
2017-07-07T01:33:45+00:00 -
Cancel
🌷Your Mind is Your Great Friend
if You Control It...
But,
Your Mind Is Your
Greatest
*Enemy* If It Controls You.
*🙏🏻Good Morning🙏🏻*

*🌷वाणी को वीणा बनाए,*
*बाण न बनाये,*
*क्योंकी*
*विणा बनेगी तो*
*जिवन मे संगीत होगा,*
*बाण बनेगी तो*
*जीवन मे महाभारत होगा !!!!*
*🙏🏻सुप्रभात🙏🏻*
This post will no longer show to you. Undo
2017-07-03T02:23:46+00:00 -
Cancel
🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴
*एकदा एका शिष्याने गुरूला सांगितलं, महाराज, एका व्यक्तीने आपल्या आश्रमाला गाय दान दीलेली आहे. त्यावर गुरू म्हणाले, छान झालं. आपल्याला दूध प्यायला मिळेल. एका आठवड्यानंतर, शिष्याने गुरूला सांगितलं, महाराज, ज्या व्यक्तीने गाय दान केली होती, तो ती परत घेऊन गेला. त्यावर गुरू म्हणाले, बरं झालं! शेण उचलण्याचा आपला त्रास वाचला.*
*जो कोणत्याही स्थितीत आनंदी असतो, त्याला कोणीच दु:खी करू शकत नाही. परिस्थिती बदलली की, मन:स्थिती बदला. शेवटी सुख-दु:ख हे मनाचेच बनवलेले आहेत.*
🌺🍀 शुभसकाळ🍀🌺
🌹 *...
Read More